Adsorpčné sušičky vzduchu

Adsorbčné sušičky

Adsorpčná sušička firmy O.M.I.

je zariadenie na odstránenie vody a vodných pár zo stlačeného vzduchu. Voda, ktorá vzniká kondenzáciou, narušuje koróziou kovové časti rozvodov vzduchu a zariadenia pre ďalšiu úpravu vzduchu (filtre a pod.). Býva takisto vážnou prekážkou pre dosiahnutie vysokej kvality stlačeného vzduchu pre jeho dalšie využitie. Na dokonalé odstránenie vody používame adsorbčné sušičky, schopné dosiahnuť rosný bod -40°C.


Princíp činnosti :


Celý sušiaci systém pracuje plne automaticky a nepretržite. Predfiltrovaný stlačený vzduch prúdi ventilom zo spodnej časti sušiacej nádoby až po jej hornú časť. Pritom prechádza vrstvou hygroskopického sušidla. Vlhkosť je počas prechodu vzduchu týmto sušidlom adsorbovaná na požadovanú hodnotu rosného bodu. Vzduch je potom dopravený k miestu použitia cez spätný ventil na výstupe zo sušiča. Pre zaistenie kontinuálneho procesu  jedna nádoba vždy adsorbuje vlhkosť, zaťiaľ čo v druhej prebieha regenerácia pomocou malého prúdu už suchého vzduchu, ktorý expanduje na atmosferický tlak. Tento veľmi suchý vzduch odoberá vodné pary zo sušidla. Na konci každého cyklu dochádza k vyrovnaniu tlakov a prepnutiu po pevne nastavenom čase. Sušička má nastaviteľný systém regulácie regeneračného vzduchu v závislosti na momentálnom prietoku vzduchu od 7% - 15%.

 


Adsorpcia (z lat. adsorbere) je viazanie plynnej alebo kvapalnej (rozpustenej) látky povrchovou vrstvou inej, pevnej látky. Adsorpcia umožňuje oddelenie zložiek ktoré sa v zmesi vyskytujú v nízkych koncentráciách. Napríklad adsorpciou na aktívnom uhlí možno zo vzduchu veľmi účinne oddeliť malé množstvá organických rozpúšťadiel.

Absorpcia v chémii je proces rozpúšťania či pohlcovania plynnej látky v kvapaline alebo pevnej látke, tzv. absorbente. Na rozdiel od adsorpcie, kde je účinný len povrch adsorbentu, je charakteristická tým, že sa rozpúšťaný plyn rozptýli rovnomerne v celom objeme absorbentu.

 

Adsorbčné sušičky

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRO s.r.o. www.abro.skPredstavenie firmy

Ponúkame Vám už 10 rokov komplexné služby v oblasti predaja a servisu vývev, dúchadiel, kompresorov a sušičiek vzduchu. Sme zastúpením firmy Gebruder Becker a Alup, OMI, NITTO pre Slovensky trh. Špecializujeme sa na servis lamelových dúchadiel (kompresorov) a vývev, dúchadiel s bočným kanálom. Ďalej servisujeme: Skrutkové kompresory, piestové kompresory, rootsove dúchadlá a vývevy, vodokružné vývevy, piestikové dúchadlá, membránové vývevy a dúchadlá...Kontakt