Dochladzovače

dochladzovačeVzduchové a vodné ochladzovače značky O.M.I.

slúžia na chladenie stlačeného vzduchu vychádzajúceho z kompresora.

Štandardné referenčné podmienky

  • Pracovný tlak: 7 bar
  • Okolitá teplota: 25 ° C
  • Vstupná teplota vzduchu: 120 ° C

Široko dimenzovaný výmenník tepla a silné elektrické ventilátory umožnia znížiť teplotu stlačeného vzduchu zo 120 °C na výstupnú teplotu o 9 ° C vyššiu, ako je okolitá teplota. Tlakové straty sú redukované na minimum a vytvorený kondenzát je vypúšťaný cez odlučovač kondenzátu na výstupe tepelného výmenníka.

 

 

 


ABRO s.r.o. www.abro.skPredstavenie firmy

Ponúkame Vám už 10 rokov komplexné služby v oblasti predaja a servisu vývev, dúchadiel, kompresorov a sušičiek vzduchu. Sme zastúpením firmy Gebruder Becker a Alup, OMI, NITTO pre Slovensky trh. Špecializujeme sa na servis lamelových dúchadiel (kompresorov) a vývev, dúchadiel s bočným kanálom. Ďalej servisujeme: Skrutkové kompresory, piestové kompresory, rootsove dúchadlá a vývevy, vodokružné vývevy, piestikové dúchadlá, membránové vývevy a dúchadlá...Kontakt